NAROČILA IN POVPRAŠEVANJA ZA STORITVE - FREETIME - ADRIAGRAF

DELFIN II, Izola

I'm interested for your offer.

Zainteresiran sem za vašo ponudbo. 

My Information and treatment services provided:
Navajam svoje podatke in opis željene storitve:

 

 

 1. FIRST and LAST NAME / Ime in priimek

 2. Your place and address / Kraj in naslov

 3. Country / Država

 4. E-mail

 5. Mobile phone / Mobilni telefon

 6. Phone / Stacionarni telefon

 7. Fax

 8. Booking Period provided / Termin predvidene rezevacije

 9. COMMENT AND BROAD DESCRIPTION OF THE
     REQUIRED SERVICES

     KOMENTAR IN ŠIRŠI OPIS ŽELJENE STORITVE